Ouça músicas e podcasts GRÁTIS no Amazon Music. Sem necessidade de cartão de crédito.Ouça grátis
Joan Mackenzie

Seonag Niccoinnich

Joan Mackenzie

21 MÚSICAS • 59 MINUTOS • APR 01 1999

1
Ceud soiridh soiridh bhuam
04:01
2
Bhon dh'fhag thu mi 's mulad orm
03:29
3
Ged is grainach and latha
02:07
4
Chuir m'athair mise dhan taigh charraideach
01:49
5
Agus ho Mhorag
01:53
6
O co thogas dhiom an fhadahd ?
01:54
7
Bothan airigh am Braigh Raineach
03:09
8
Oran Chaluim Sgaire
02:09
9
Tha sinn a falbh
03:19
10
S e gillean mo ruin
01:41
11
O 's tu 's gura tu th'air m'aire
03:19
12
Puirt
01:49
13
Ailein Duinn o hi
07:39
14
Iain Shomaltaich
02:10
15
An till mise chaoidh
03:53
16
A Nighean nan geug
02:32
17
Tha mo dhuil
01:53
18
Hion dail-a horo hi
01:00
19
Ho bha mi he bha mi
02:13
20
Theid mi dhachaigh
03:57
21
An till mi tuilleadh a Leodhas ?
03:21