Cantor Jordan S Franzel
Álbum

Experiments in Nusach

Cantor Jordan S Franzel

18 MÚSICAS • 1 HORA E 1 MINUTO • JUN 19 2010

1
Psalm 95 - L'chu N'ran'na
02:31
2
Psalm 96 - Shiru Ladonai
02:53
3
Psalm 96 - Yism'chu
01:09
4
Psalm 97 - Adonai Malach
02:51
5
Psalm 98 - Shiru Ladonai
03:54
6
Psalm 99 - Adonai Malach
01:47
7
Psalm 29 - Havu Ladonai
02:32
8
Psalm 92 - Mizmor Shir
03:25
9
Psalm 93 - Adonai Malach
04:11
10
Ma-ariv Aravim - Ahavat Olam
03:58
11
Emet V'emunah - Mi Chamocha
03:59
12
Hashkiveinu
05:41
13
V'sham'ru
03:06
14
Yotzeir Or - Or Chadash
04:05
15
Ahavah Rabah - V'ha-eir Eineinu
04:25
16
Emet V'yatziv - Mi Chamocha
04:44
17
Sim Shalom
04:00
18
Ein Kamocha - Av Harachamim
02:29

0:00