Alexdi, DJ Onegin, K.O., Dmitry Kostyuchenko, Garry M., Ohkill, Rotkesh, Sasha Sound, Diana Vernaya, T.Y.O.M. & Tenn Plata
1
2 Degrees (Original mix)
04:40
2
The Cube (Original mix)
03:09
3
Vancouver (Original mix)
03:54
4
The Loft (Original mix)
05:04
5
The Loft (Original mix)
05:04
6
Drive (Original mix)
04:35
7
Un.one (Original mix)
04:00
8
Wooble Booble (Original mix)
03:42
9
Autumn (Original mix)
08:11
10
Motivation (Original mix)
05:20
11
Music Takes Me (Original mix)
06:25
12
After The Moonlight (Original mix)
05:56
13
The Move (Original mix)
05:59
14
Not Gonna Sing (Original mix)
05:04