Sefiro, SergeiGray, Sergey Bedrock, Sergey Lisovski, Sergey Polonskiy, Serzh-G, Sky Mode, Space Energie, Stanislav Lanski, Stereo Sport, Strobelepsia, Tanto, The Artful, Tishe Defiance, V. Novikov, Dj Pamen & Valery TreZer
1
Summer Edition (Original Mix)
09:11
2
Electro (Original Mix)
06:20
3
Acab (Original Mix)
06:45
4
Delivery (Original Mix)
08:02
5
Wild In Africa (Original mix)
06:32
6
Fly (Original Mix)
07:03
7
Black Mass (Original Mix)
06:53
8
Cold Planet (Original Mix)
05:22
9
She Save The Day (Original Mix)
06:49
10
Stop Time (Original Mix)
08:01
11
Fat Rat (Original Mix)
06:56
12
Neo Kortex (Original Mix)
05:03
13
Northern Lights (Original Mix)
09:48
14
1993 (Original Mix)
04:22
15
Born To Die (Original Mix)
07:19
16
Launch (Original Mix)
07:08