álbum

Cảm ơn

10 músicas (56 minutos) Lançamento em 1 de Janeiro de 2018
1
Bạn thân
Đạt Võ & Quang Sơn, Đạt Võ & Quang Sơn
5:29
2
Cảm ơn
Đạt Võ & Tuấn Vỹ, Đạt Võ & Tuấn Vỹ
6:27
3
Cho đi nhận lại
Đạt Võ
5:28
4
Chúng mình ba đứa
Đạt Võ & Đặng Trường Phát & Tân Duy Khánh, Đạt Võ, Tân Duy Khánh & Đặng Trường Phát
5:16
5
Cỏ úa
Đạt Võ
4:28
6
Đời là cõi tạm
Đạt Võ
5:49
7
Giọt lệ đài trang
Đạt Võ & Tuấn Vỹ, Đạt Võ & Tuấn Vỹ
5:03
8
Hồi tưởng
Đạt Võ
5:02
9
LK Lối về đất mẹ
Đạt Võ & Tân Duy Khánh, Đạt Võ & Tân Duy Khánh
7:06
10
Ly rượu đắng cay 2
Đạt Võ
6:16