Criada por Amazon's Music Experts
playlist

Bengali Nursery Rhymes

Criada por Amazon's Music Experts

Songs celebrating the age of innocence.

23 MÚSICAS • 1 HORA E 14 MINUTOS

1Kakatua Kakatua Amar Jadumoni2Tung Tang Pianoy3Sundar Bone Sundari Gachh4Ek Ekke Ek5Aire Pakhi Lej Jhola6Saraswati Bidyebati7Aagdom Bagdom Ghoradom Saje8Nagardola9Ghumparani Masipisi10Tag Bag Tag Bag11Khokababu Jay Lalmoja Pay12Cholchhe Railer Gari13Yamunabati Saraswati14Chup Chup Lakshiti15Bolte Paris Maa16Dol Dol Duluni17Hattim Attim Tim18Ke Merechhe Ke Dhorechhe19Aata Gachhe Tota Pakhi20Baburam Sapure21Darjeeling Jatra22Sajalpurer Kajal Meye23Ei Duniyay Sakal Bhalo

0:00