Sự kiện luận bàn - Hà Nội xây dựng tiêu chí nhà trọ an toàn cho công nhân

VOV - Sự kiện và Bàn luận

20-06-2024 • 10 min

- Với vị trí là Thủ đô- trung tâm kinh tế, chính trị và xã hội của cả nước, Hà Nội thu hút một lượng lớn lao động từ các tỉnh, thành phố đến sinh sống và làm việc. Tất cả công nhân lao động đều mong muốn tìm được một chỗ ở an toàn, thân thiện, đảm bảo điều kiện sống tối thiểu
Vậy nhưng trong thực tế, nhiều lao động vẫn phải sống trong các khu nhà trọ không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và nhiều điều kiện khác
Đảm bảo công nhân lao động có chỗ ở an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống, Hà Nội đang triển khai Dự án “Nâng cao chất lượng chỗ ở, bảo đảm an toàn và đáp ứng tiêu chí đề ra cho lao động di cư trong nước và gia đình tại Việt Nam”.


Chủ đề : nhà trọ an toàn, tiêu chí--- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1sukien/support