Câu chuyện thời sự - Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2025-2035, làm sao để đảm bảo tính khả thi

VOV - Sự kiện và Bàn luận

20-06-2024 • 23 min

- Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 là một trong những nội dung được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận xã hội. So với các chương trình trước đây, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa lần này có những điểm gì đáng chú ý? Làm sao để tập trung nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa song song với phát triển kinh tế - xã hội? Cùng bàn luận nội dung này với sự tham gia của Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai


Chủ đề : Văn hóa, mục tiêu quốc gia--- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1sukien/support