Vấn đề quốc tế - Ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch Liên minh châu Âu của Hungary

VOV - Sự kiện và Bàn luận

20-06-2024 • 7 min

- Vào ngày 1/7 tới, Hungary sẽ chính thức đảm nhận cương vị chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) cho nửa cuối năm 2024. Để chuẩn bị cho vai trò mới này, các quan chức Hungary đã chính thức công bố chương trình và các ưu tiên cho nhiệm kỳ nửa năm, trong đó nhấn mạnh đến việc duy trì một châu Âu “mạnh mẽ và cạnh tranh”.
Giới quan sát cho rằng, nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU là cơ hội để Hungary khôi phục uy tín sau khi có những chính sách đi ngược với phần còn lại của khối.


Chủ đề : Liên minh châu Âu, Hungary--- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1sukien/support