Tiêu điểm - Chương trình tiếng dân tộc vươn xa cùng đồng bào Khmer

VOV - Sự kiện và Bàn luận

20-06-2024 • 5 min

- Chương trình phát thanh tiếng Khmer trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết, gần gũi đối với đồng bào Khmer Nam bộ. Bên cạnh là kênh thông tin quan trọng trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, qua chương trình phát thanh tiếng Khmer, bà con còn học tập, nâng cao kinh nghiệm sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc…


Chủ đề : phát thanh, dân tộc--- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1sukien/support