Tiêu điểm - Đa dạng hoá nguồn cung & sử dụng hiệu quả năng lượng: Đường đến phát thải ròng bằng không!

VOV - Sự kiện và Bàn luận

20-06-2024 • 5 min

- Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số chính sách then chốt cho phát triển năng lượng bền vững, tiến đến phát thải ròng bằng không (NET ZERO) vào năm 2050 với 4 trụ cột chính, đó là “tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, thị trường năng lượng và biến đổi khí hậu”. Tại “Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam - Đường đến phát thải ròng bằng không” vừa được Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch công bố, các diễn giả đều nhấn mạnh tới việc triển khai có hiệu quả cùng lúc 4 trụ cột này chính là con đường nhanh nhất đưa Việt Nam tiến đến phát thải ròng bằng không (Net Zero).

Tác giả : Nguyên Long

Chủ đề : Tiết kiệm năng lượng, Đường đến phát thải ròng bằng 0, Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam, Bộ Công Thương, Đan Mạch, NETZERO

--- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1sukien/support