Bạn hữu đường xa - Những lần xe hư giữa đường gặp được người thợ máy có tâm

VOV - Sự kiện và Bàn luận

20-06-2024 • 28 min

- Trong rất nhiều hành trình, chắc hẳn các bác tài cũng đã có lần bị sự cố xe hư dọc đường. Trong những lúc cấp bách như vậy, người thợ máy chính là những người hùng thầm lặng xuất hiện kịp thời hỗ trợ cho các bác tài. Hình ảnh của người thợ máy được khắc họa rõ nét hơn qua câu chuyện của Bạn Hữu Đường Xa: “Những lần bác tài hư xe giữa đường và gặp được người thợ máy có tâm”

Tác giả : BHDX

Chủ đề : Những lần xe hư giữa đường gặp được người thợ máy có tâm--- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1sukien/support