Tiêu điểm - Xuất hiện tình trạng vàng 2 giá do cung chưa đáp ứng đủ cầu

VOV - Sự kiện và Bàn luận

21-06-2024 • 4 min

- Sau hơn nửa tháng Ngân hàng Nhà nước triển khai bình ổn giá vàng, mục tiêu kéo giảm mức chênh lệnh giữa giá vàng trong nước về gần với giá thế giới đã đạt được. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế thì Ngân hàng Nhà nước mới chỉ giải quyết được vấn đề giá còn về số lượng thì chưa. Nhu cầu mua vàng của người dân còn lớn nên hiện nay nên xảy ra tình trạng vàng 2 giá.


Chủ đề : bán vàng, 2 giá--- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1sukien/support