Tiêu điểm - Đà Nẵng hội đủ điều kiện tối ưu, lợi thế so sánh lớn để hình thành khu thương mại tự do

VOV - Sự kiện và Bàn luận

20-06-2024 • 4 min

- Đà Nẵng hội đủ điều kiện tối ưu, lợi thế so sánh lớn để hình thành khu thương mại tư do và được kỳ vọng tạo cú hích cho phát triển kinh tế của thành phố và khu vực Miền Trung.


Chủ đề : Đà Nẵng, thương mại--- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1sukien/support