Tiêu điểm - Bình Định gỡ vướng chương trình mục tiêu quốc gia

VOV - Sự kiện và Bàn luận

19-06-2024 • 5 min

- Tỉnh Bình Định đang tập trung triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nhiều dự án, tiểu dự án mang lại hiệu quả, nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít dự án và tiểu dự án đang gặp nhiều vướng mắc cần phải tháo gỡ để chương trình phát huy tối đa hiệu quả.


Chủ đề : Bình Định, gỡ vướng--- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1sukien/support