Tiêu điểm - 2 thách thức chính trong chuyển đổi năng lượng của Việt Nam

VOV - Sự kiện và Bàn luận

20-06-2024 • 3 min

- Tại hội thảo công bố "Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2024" tổ chức sáng nay (20/6/2024), Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách, thuộc trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra nhận định "Kinh tế nước ta trong năm 2024 có thể diễn biến theo 2 kịch bản". Kịch bản 1, tăng trưởng GDP 2024 ở mức 5,85%, lạm phát ở mức 4,5; Kịch bản thứ 2 là điều chỉnh chính sách tăng GDP 2024 ở mức 6.01%.
Các nội dung liên quan đến “Chuyển dịch năng lượng hướng tới nền kinh tế xanh” cũng được các đại biểu tập trung bàn thảo, phân tích làm rõ những cơ hội, thách thức và tiềm năng của Việt Nam trong thời gian tới. Hai thách thức chính trong chuyển đổi năng lượng ở nước ta vẫn là cơ sở hạ tầng và kinh phí.

Tác giả : Thành Trung

Chủ đề : +Kịch bản tăng trưởng kinh tế, Chuyển dịch năng lượng, Kinh tế xanh, Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách, VERP

--- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1sukien/support