Tiêu điểm - Hiến tạng cứu người – Cho sự sống được tiếp nối dài hơn

VOV - Sự kiện và Bàn luận

19-06-2024 • 5 min

- Mỗi ngày, có hàng ngàn người bị suy tạng giai đoạn cuối vẫn đang chờ đợi để được ghép tạng, chờ một phép màu đến với họ, đó là có được nguồn tạng từ người hiến tặng sau khi qua đời hoặc chết não. Nhiều người bệnh tưởng chừng chẳng còn hy vọng được sống tiếp nhưng nhờ nhận được tạng hiến, họ kéo dài sự sống thêm hàng chục năm, sống vui với gia đình và tham gia công tác xã hội.


Chủ đề : Hiến tạng, cứu người--- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1sukien/support