Ouça sem anúncios

Beata

C/O Johnsson&Bergeling

11-03-2020 • 35 min

En undersökning av Veckorevyn, som bygger på en rapport som Brottsförebyggande rådet gjorde 2018, visar att en av FYRA unga kvinnor i åldern 16 till 24 år blivit utsatta för våld av en nuvarande eller tidigare partner. Tjejjouren Beata arbetar för att ändra på detta och stötta de som blir utsatta. Detta lyfter vi i veckans avsnitt.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.