Voer voor verandering

Wouter Mulders, Igno Notermans

Hoe werkt fundamentele maatschappelijke verandering? En hoe krijgen we te midden van een klimaatcrisis, biodiversiteitscris en groeiende ongelijkheid het roer radicaal om? In deze podcast voelt Wouter Mulders (samen met wisselende co-hosts) experts aan de tand over transitiewetenschap en -praktijk. Want door transities naar duurzaamheid en rechtvaardigheid te begrijpen, kunnen we ze versnellen. Althans, dat hopen we. Als jij ook aan de slag wilt met transities, of er gewoon meer over wilt weten, ga dan naar drift.eur.nl. read less
CiênciaCiência
#5: Over je eigen sterfelijkheid erkennen in transities, met Derk Loorbach
24-05-2022
#5: Over je eigen sterfelijkheid erkennen in transities, met Derk Loorbach
Er bestaat haast geen betere gast om het eerste seizoen 'Voer voor verandering' samen te vatten dan Derk Loorbach, hoogleraar sociaal-ecomische transities en schepper van de X-curve. Nouja, dat laatste betwijfelt hij zelf, en hij heeft ook nog wat andere kanttekeningen bij hoe we de X-curve tot nu toe gepresenteerd hebben.Derk is er wel blij mee dat we vanaf het begin de boodschap hebben uitgedragen: 'het regime: dat zijn wij allemaal'. In deze aflevering gaat hij in op de rol van de gevestigde orde in duurzaamheids- en rechtvaardigheidstransities.  Door druk van buitenaf gaan bepaalde routines op een gegeven moment schuren. Dat gebeurt bij bedrijven en instanties, maar ook bij jouw, in jouw dagelijks leven. Daar ontstaat transitieruimte.We praten dus over de laatste hoek van de x-curve: ombouw. Over scharrelambtenaren en je eigen sterfelijkheid erkennen. Dus over hoe ondernemende individuen middenin het huidige systeem niet wachten tot transitie hen overkomt maar vanuit dat systeem 'vooruit gaan struikelen'. Hij vertelt aan de hand van voorbeelden uit de welzijnswereld en de haven van Rotterdam.Linkjes met achtergrondinformatie:Van de Straat: Mobilisatieprogramma Dak- en Thuisloze JongerenTransitie-agenda Biobased Haven Rotterdam... en, altijd spannend: Derk's twitter Als jij ook aan de slag wilt met transities of er gewoon meer over wilt weten, ga dan naar drift.eur.nl   Met dank aan: Maria Fraaije voor voice-over, Pleuni van den Udenhout voor montage & redactie, Walvisnest voor muziek, en alle collega’s van DRIFT voor steun & inspiratie.
#1: De hokjes groter maken in de voedseltransitie, met Dalila Sayd
29-09-2022
#1: De hokjes groter maken in de voedseltransitie, met Dalila Sayd
Wie weet als geen ander hoe je zo min mogelijk voedsel verspilt? Dat zijn mensen die weinig geld hebben. En wie heeft veel ervaring met plantaardig eten? Dat zijn bijvoorbeeld nieuwe Nederlanders  uit Eritrea die dat sowieso twee keer per week doen. In deze eerste aflevering van dit nieuwe seizoen gaat Wouter Mulders samen met PJ Beers langs bij Dalila Sayd in Breda. Dalila werkt aan transities als 'ondernemer tussen de bubbels in'. Met haar stichting Het Eetschap verbindt ze beleidsmakers en bedrijven aan arme en anderszins kwetsbare groepen. Niet als eenrichtingsverkeer, maar juist om op gelijke voet praktische kennis uit te wisselen en actie te ondernemen voor een duurzamer en rechtvaardiger voedselsysteem. We spreken over hoe de voedselbeweging voornamelijk uit witte, rijke en theoretisch opgeleide mensen bestaat. Dalila vertelt ons hoe haar werk alleen zin heeft als ze meerdere problemen tegelijk aanpakt. En het gaat over hoe belangrijk het is om de hokjes groter te maken. Want als de activiteiten van jouw initiatief lastig onder een noemer zijn te scharen (voeding, educatie, sociaal domein, etc.), waar klop je dan aan voor financiële en bestuurlijke steun?---Handige linkjes:Website van het eetschap: https://www.heteetschap.nl/Podcast 'Systeem op de schop' (promotie aan het einde): https://www.social-enterprise.nl/systeemopdeschopAls jij ook aan de slag wilt met transities, of er gewoon meer over wilt weten, ga dan naar drift.eur.nlMet dank aan: Maria Fraaije voor voice-over, Geert Vlieger voor montage, Igno Notermans voor ontwikkeling, Walvisnest voor muziek, Lieven Heeremans voor allerhande adviezen, en alle collega’s van DRIFT voor steun & inspiratie.PS In de aflevering zegt Wouter best vaak 'hoog-' en 'laagopgeleid'. Liever had hij daar 'theoretisch' of 'praktisch opgeleid' gezegd.
#2: Een derde route voor de warmtetransitie, met Kirsten Notten
06-10-2022
#2: Een derde route voor de warmtetransitie, met Kirsten Notten
Je denkt er misschien niet zo bij na, maar om je heen zijn allerlei energiebronnen waarmee je duurzaam een huis kunt verwarmen en koelen. Overal schijnt de zon en is er lucht voor een warmtepomp. Ook is er water voor aquathermie, het riool voor riothermie, en ga zo maar door.  Dat maakt de warmtetransitie (onderdeel van de energietransitie) heel tastbaar. Je kunt de energie in je eigen omgeving oogsten.In deze aflevering gaat Wouter samen met collega Carien van der Have langs bij Kirsten Notten. Zij is op allerlei manieren bezig met de warmtetransitie: in haar wijk Assendorp, in de gemeente Zwolle, maar ze opereert als lid van het kernteam van coöperatie Buurtwarmte/EnergieSamen ook op landelijk en Europees niveau. We praten over de derde route in de warmtetransitie, naast de overheid en de markt. Die van burgers die met elkaar aan oplossingen werken, via een warmteschap. Deze route verdient volgens Kirsten (en de Europese unie) een aparte positie en andere regels. Het gaat niet om winst, het gaat erom om zelf eigen warmte te kunnen realiseren.En nog twee afkortingen die we niet hebben uitgelegd: WKO = warmte/koude-opslag, en PAW = overheidsprogramma Programma Aardgasvrije Wijken.  ---Handige linkjesEnergieSamen / Buurtwarmte: https://buurtwarmte.energiesamen.nu/HIER Opgewekt: https://www.hieropgewekt.nl/Buurtinitiatief 50 Tinten Groen Assendorp: https://50tintengroenassendorp.nl/Voorbeeldproject DRIFT over de warmtetransitie: https://drift.eur.nl/nl/cases/coil-samen-leren-voor-de-warmtetransitie/Podcast 'Systeem op de schop' (promotie aan het einde): https://www.social-enterprise.nl/systeemopdeschopAls jij ook aan de slag wilt met transities, of er gewoon meer over wilt weten, ga dan naar drift.eur.nlMet dank aan: Maria Fraaije voor voice-over, Geert Vlieger voor montage, Igno Notermans voor ontwikkeling, Walvisnest voor muziek, Lieven Heeremans voor allerhande adviezen, en alle collega’s van DRIFT voor steun & inspiratie.
#3: Intelligent vooruitstruikelen voor positieve gezondheid, met Wiro Gruisen
13-10-2022
#3: Intelligent vooruitstruikelen voor positieve gezondheid, met Wiro Gruisen
Zorgverzekeraars houden zich voornamelijk bezig met zorg en ziekte. Hoe kun je dan binnen zo'n organisatie ruimte maken om een gezonde leefstijl of een betere buurt te bevorderen? En wat moet een transitiemaker met een titel als manager regioregie? Transities zijn toch overal?In deze derde aflevering van seizoen twee reist Wouter samen met oude bekende Igno af naar Sittard om te praten met Wiro Gruisen, die al lange tijd bij zorgverzekeraar CZ werkt aan de transitie naar positieve gezondheid. Hij pleit voor een brede blik op wat gezondheidszorg is. Niet alleen focussen op zorg en ziekte, maar ook aandacht voor gezondheid en levensgeluk.Daarover filosoferen is een ding, maar Wiro kan ook goed uitleggen wat er allemaal bij komt kijken als je dat in de praktijk wil gaan brengen. Weerstand overwinnen, bijvoorbeeld. Of dat je verder moet kijken dan de realiteit van marktwerking en met onverwachte partners en concurrenten om tafel wil komen. En hoe je regionaal samenwerkt met huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorg, terwijl dat op landelijk niveau lastig kan zijn. --- Handige linkjes:Artikel over 'Triple aim': https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.27.3.759Korte flyer regioregie: https://www.cz.nl/-/media/zorgaanbieder/documenten/regioregie-digitale-snackversie.pdfWebsite van Pluspraktijken: https://www.mijnlevengezond.nl/initiatieven/pluspraktijkenAls jij ook aan de slag wilt met transities, of er gewoon meer over wilt weten, ga dan naar drift.eur.nlMet dank aan: Maria Fraaije voor voice-over, Marius Kooy voor montage, Igno Notermans voor ontwikkeling, Walvisnest voor muziek, Lieven Heeremans voor allerhande adviezen, en alle collega’s van DRIFT voor steun & inspiratie.
#4: Transities binnensmokkelen bij de gemeente, met Carolien de Vries
20-10-2022
#4: Transities binnensmokkelen bij de gemeente, met Carolien de Vries
Wie bij de gemeente of rijksoverheid werkt, zal dit verlangen waarschijnlijk kennen: je wilt een ander soort overheid zijn. Een overheid die partner is in transities, want je kunt niet alles alleen oplossen. Maar hoe praat je daarover met collega's? En hoe leer je hoe dat moet?In deze aflevering gaat Wouter samen met collega Marleen Lodder in gesprek met Carolien de Vries. Zij werkt als aanjager, begeleider en adviseur bij de Gemeente Rotterdam. Carolien probeert de organisatie van binnenuit te veranderen zodat die nog beter openstaat om samen te werken met bewoners, bedrijven en allerlei andere veranderaars zoals we die tot nu in de podcast hebben horen langskomen. Ze praat over systemen die in de weg zitten, hoe je fundamentele verandering 'binnensmokkelt' in de gevestigde orde, en hoe een lerende houding organisaties kan helpen meer en ingrijpender te veranderen. Ze geeft voorbeelden over transformatorhuisjes en het programma Wijk Aan Zet. En we vragen Carolien de methode Reflexief Monitoren toe te lichten, terwijl ze dat een paar jaar geleden nota bene van DRIFT zelf heeft geleerd!Handige linkjes:De opleiding Reflexief Monitoren: https://drift.eur.nl/nl/cursussen/masterclass-reflexief-monitoren/Als jij ook aan de slag wilt met transities, of er gewoon meer over wilt weten, ga dan naar drift.eur.nlMet dank aan: Maria Fraaije voor voice-over, Marius Kooij voor montage, Igno Notermans voor ontwikkeling, Walvisnest voor muziek, Lieven Heeremans voor allerhande adviezen, en alle collega’s van DRIFT voor steun & inspiratie.
#1: Rechtvaardigheid kun je niet uitrollen, met Shivant Jhagroe
29-06-2023
#1: Rechtvaardigheid kun je niet uitrollen, met Shivant Jhagroe
Welke rol speelt rechtvaardigheid in fundamentele verandering, bijvoorbeeld bij de energietransitie of vraagstukken als natuurbehoud? En wat is rechtvaardigheid precies? Onze eerste gast van seizoen kijkt daar met een hele scherpe blik naar -- “Ik heb meer geleerd van de mensen in het veld, dan van de boeken aan de universiteit”. Samen met DRIFT-collega Tessa de Geus gaat Wouter in gesprek met Shivant Jhagroe. Deze bestuurskundige van de Universiteit Leiden begon rechtvaardigheid in zijn werk te betrekken toen hij actie-onderzoek deed naar stadstuinieren in Rotterdam. Shivant’s boodschap is: werken aan duurzaamheid heeft zijn werk gedaan, werk liever aan radicale klimaatrechtvaardigheid. Want een echt rechtvaardige transitie is sowieso duurzaam, maar heeft niet de schaduwkanten die van een nauwe focus op duurzaamheid.   We spreken over verschillende aspecten van rechtvaardigheid (procedure, distributie, erkenning), dat transities niet stoppen bij de grens, en dat je rechtvaardigheid niet simpelweg kan uitrollen (en wat je dan wel kan doen).  Handige linkjes:Kap met duurzaamheid, wees rechtvaardig (OneWorld): https://www.oneworld.nl/klimaat/kap-met-duurzaamheid-wees-rechtvaardig Profiel van Shivant (Universiteit Leiden): https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/shivant-jhagroe  Als jij ook aan de slag wilt met transities, of er gewoon meer over wilt weten, ga dan naar drift.eur.nl  Met dank aan: Maria Fraaije voor voice-over, Marius Kooij voor montage, Igno Notermans voor ontwikkeling, Walvisnest voor muziek, Lieven Heeremans voor allerhande adviezen, en alle collega’s van DRIFT voor steun & inspiratie.
#2: Een praktijk van vertrouwen bouwen met thuisloze jongeren, met Pauline van den Elsen
06-07-2023
#2: Een praktijk van vertrouwen bouwen met thuisloze jongeren, met Pauline van den Elsen
Wanneer het gaat over armoedebestrijding en schuldhulpverlening, is het heel makkelijk om alleen over getallen te praten. Maar wie zijn de mensen achter die getallen? En waar hebben het dan echt over? In deze aflevering praat Wouter samen met collega & co-host Dewi Lemmens over dit soort kwesties. We doen dat met Pauline van den Elsen, senior beleidsadviseur bij de gemeente Eindhoven, die haar ervaring deelt over rechtvaardigheid rondom armoede en schulden. Pauline en haar collega’s signaleerden enkele jaren geleden een groep jongeren die grote kans liepen in de schulden te raken, puur vanwege de manier waarop we het in Nederland hebben georganiseerd. Daarom dat haar gemeente ging samenwerken met Het Bouwdepot, een initiatief van o.a. Marleen van der Kolk en Manon van Hoeckel. In deze aanpak krijgen dak- of thuisloze jongeren tussen de 18 en 21 een jaar lang onvoorwaardelijk leer- en leefgeld. Samen met begeleiding gaan de jongeren dan zelf een plan maken om hun leven weer op te bouwen. Zo werkt Pauline met heel veel anderen aan de praktijk van vertrouwen.We praten over het Bouwdepot als transitie-experiment, waarbij Dewi reflecteert op de resultaten. Over dat veel van deze jongeren hierdoor zich voor het eerst serieus genomen voelen. En Wouter stelt de naïeve vraag: waarom doen we dit niet overal? Gelukkig leveren ook zulke vragen interessante antwoorden op. Handige linkjes:Website Bouwdepot: https://hetbouwdepot.nl/ Website Jongerenperspectieffonds: https://jongerenperspectieffonds.nl/ DRIFT-onderzoeksrapport over het bouwdepot: https://drift.eur.nl/nl/publicaties/eindrapport-bouwdepot-eindhoven-rust-in-het-hoofd/ Als jij ook aan de slag wilt met transities, of er gewoon meer over wilt weten, ga dan naar https://drift.eur.nl Met dank aan: Maria Fraaije voor voice-over, Marius Kooij voor montage, Igno Notermans voor ontwikkeling, Walvisnest voor muziek, Lieven Heeremans voor allerhande adviezen, en alle collega’s van DRIFT voor steun & inspiratie, en in het bijzonder oud-collega Frank van Steenbergen voor zijn jarenlange inzet op dit onderwerp.
#4: In het oog van de transitiestorm in het landelijk gebied, met Renske Graafland
20-07-2023
#4: In het oog van de transitiestorm in het landelijk gebied, met Renske Graafland
Hoe ga je als provinciaal ambtenaar om met gevoelens van onrecht bij boeren en bewoners? Moet je sneakers aantrekken naar inspraakavonden voor een snelle aftocht? En de lobby van de banken en de agrofood-industrie, is dat wel rechtvaardig? Waar in andere domeinen misschien nog weinig afbouw gaande is, voelt het in de transitie van het landelijk gebied alsof er vooral ‘minder, minder, minder’ moet. Daarom wilden we graag een praktijk-expert interviewen over hoe het is om in zo’n setting te werken aan fundamentele verandering. Annelli Janssen en Wouter Mulders gaan in gesprek met Renske Graafland. Als projectleider en gebiedsregisseur bij de Provincie Overijssel zit zij in het oog van de transitiestorm. Renske draagt bij aan provinciale plannen voor Overijssel rondom de stikstofcrisis, toekomstige economie, leefbaarheid van het platteland en allerlei andere issues.We hebben het over haar bingokaart vol frustraties, over hoe ze schippert tussen de systeemwereld en de echte wereld, en over hoe je met ‘grote brokstukken’ een brug kan slaan tussen maatwerk en generiek beleid. Handige linkjes: Lees meer over Duurzaam Initiatief Markelo Noord: https://www.dimn.nl/ Als jij ook aan de slag wilt met transities, of er gewoon meer over wilt weten, ga dan naar drift.eur.nl.Met dank aan: Maria Fraaije voor voice-over, Marius Kooij voor montage, Igno Notermans voor ontwikkeling, Walvisnest voor muziek, Lieven Heeremans voor allerhande adviezen, en alle collega’s van DRIFT voor steun & inspiratie.
#5: Justice as the opposite of exclusion, with Daniëlle Hirsch
27-07-2023
#5: Justice as the opposite of exclusion, with Daniëlle Hirsch
What is it like to work on environmental and human rights issues from both ends, so from both the Global South (or majority world) and the Global North? And not to work *for* but *with* global organisations that are seeking justice, pointing out that those in power have to be more inclusive? For these next two episodes we are switching to English, as Wouter Mulders is joined by DRIFT colleague Neha Mungekar. First, we are sitting down with Daniëlle Hirsch. She is the director of Both ENDS, a Netherlands-based environmental and human rights organization devoted to funding, knowledge-sharing and policy work within a large global network of civil society actors.If Dutch pension funds invest in a Ugandan oil pipeline that spells tragedy for local communities and a liveable planet, Both ENDS connects Ugandan experiences with Dutch conversations. And Daniëlle also speaks of campaigning with indigenous leader and environmental activist Berta Cáceres against Dutch development bank FMO’s activities in Honduras. Sadly, Berta was killed.And though it may not be what researchers like to hear, Daniëlle doesn’t define justice as such in her work. Instead, she is fiercely devoted to the process. Do we organize processes to share power? Are enough ‘powerless’ voices included to ensure suffering stops? And why does the Netherlands have such a specific ‘do-gooder’ self-image on the global stage?Handy links:Both ENDS website: https://www.bothends.org/en/Guardian photo journalism on Uganda’s East Africa Oil Pipeline: https://www.theguardian.com/global-development/gallery/2023/feb/24/counting-the-cost-of-ugandas-east-africa-oil-pipeline Slain Honduran activist’s daughter seeks criminal probe (Al Jazeera): https://www.aljazeera.com/economy/2022/7/18/slain-honduran-activists-daughter-seeks-criminal-probeFor more transition know-how and how-to, please go to https://drift.eur.nl    Thanks to: Audrey Wientjes for voice-over, Marius Kooij for editing, Igno Notermans for producing, Walvisnest for music, Lieven Heeremans for all sorts of advice and all our DRIFT colleagues for support and inspiration.
#6: Living within just boundaries (and not just safe boundaries), with Joyeeta Gupta
03-08-2023
#6: Living within just boundaries (and not just safe boundaries), with Joyeeta Gupta
Who is responsible for the climate crisis? And how safe is it actually for everyone when we keep within established planetary boundaries? Wouter Mulders and Neha Mungekar are very honoured to get to wrap up this season by discussing such questions with Joyeeta Gupta. She is a professor of Environment and Development in the Global South at the University of Amsterdam and a 2023 winner of the Spinoza Prize, which is like the Dutch Nobel Prize for science.We talk about the novels of Perry Mason being an early inspiration, about how she managed to make climate law interesting for a diverse group of students and about the relation between gender, wealth distribution and climate action.And Joyeeta wonders: how do we get to a storyline of more global equality? And why is it normal for engineers and pharmaceutical scientists to set standards and make recommendations, but not for climate scholars?Handy links: ‘Prestigious Spinoza Prize for UvA professor Joyeeta Gupta’: https://www.uva.nl/en/content/news/news/2023/06/prestigious-spinoza-prize-for-uva-professor-joyeeta-gupta.html‘Earth System Boundaries must include justice’: https://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/news/2023/03/how-to-include-earth-system-justice-within-earth-system-boundaries.htmlThe nine planetary boundaries: https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/the-nine-planetary-boundaries.htmlFor more transition know-how and how-to, please go to https://drift.eur.nl/    Thanks to: Audrey Wientjes for voice-over, Marius Kooij for editing, Igno Notermans for producing, Walvisnest for music, Lieven Heeremans for all sorts of advice and all our DRIFT colleagues for support and inspiration.
#1: Activistische afbouwers als kanaries in de kolenmijn
26-10-2023
#1: Activistische afbouwers als kanaries in de kolenmijn
Kunnen wij het als maatschappij eens worden over wat moet stoppen of minder moet? En als dat kan, hoe gaan we dat dan doen? Over deze vragen gaat dit nieuwe seizoen.In de eerste aflevering, praten we met Alfred Blokhuizen en Gusta Schreiner. Vanuit de Verening Bewoners tegen Vliegtuigoverlast, strijden ze tegen lawaai, stank en ultrafijnstof. Wat motiveert hun activisme voor afbouw? Welke strategieën gebruiken ze? En hoe kijken ze naar alternatieven als elektrisch vliegen?Daarna hoor ik van actie-onderzoeker Gijs Diercks over hoe innovatie vroeger 'not done' was. En hoe belangrijk stoppen is voor fundamentele verandering richting een duurzame en rechtvaardige samenleving. We hebben het over kanaries, singels, leefstraten en opvolgingsproblematiek. En krijgen een goeie tip over met wie we nog meer moeten gaan praten over afbouw...Handige linkjesArtikel AD: 'Onderzoek naar groei luchthaven Rotterdam te rooskleurig' https://www.ad.nl/rotterdam/onderzoek-naar-groei-luchthaven-rotterdam-te-rooskleurig~a455da30/Artikel NRC: 'Dit is elektrisch vliegen anno 2023' https://www.nrc.nl/nieuws/2023/09/13/dit-is-elektrisch-vliegen-anno-2023-a4174307 Als jij ook aan de slag wilt met transities, of er gewoon meer over wilt weten, ga dan naar drift.eur.nl  Dit seizoen werd mede mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds. Verder dank aan: Maria Fraaije voor voice-over, Marius Kooij voor montage en muziek, Igno Notermans en Sophie Buchel voor redactiewerk, Jorn Wemmenhove van Humankind voor het inspirerende voorgesprek en alle collega’s van DRIFT voor steun & inspiratie.
#2: Twee keer afbouw van de lange adem
02-11-2023
#2: Twee keer afbouw van de lange adem
Kunnen wij het als maatschappij eens worden over wat moet stoppen of minder moet? En als dat kan, hoe gaan we dat dan doen? Over deze vragen gaat dit nieuwe seizoen.In de tweede aflevering praten we met twee burgemeesters en twee ambtenaren van de stad Genk. Eind jaren 80 sluiten daar de kolenmijnen en verdwijnt ook andere industrie. In de decennia ervoor was de bevolking van Genk o.a. voor die activiteiten juist met een factor 30 gegroeid. Wat doe je na zo’n gigantische stop? Waar vinden bewoners bijvoorbeeld nieuw werk? We praten over wat er allemaal al aan plannen klaarlag, voordat uiteindelijk de kogel van de sluiting uiteindelijk door de kerk was. Daarna maken we een wandeling langs een beek en een vallei waar nog steeds afbouw moet plaatsvinden (ook gerelateerd aan de de-industrialisatie): die van een watersysteem gericht op wegspoelen en afvoeren. Want hoe kick je af van iets wat 50 jaar lang de norm was?Handige linkjesThe Stages of Whale Decomposition (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=QxSUsn8H2zsStiemervallei, Stad Genk: https://www.genk.be/stiemervalleiAls jij ook aan de slag wilt met transities, of er gewoon meer over wilt weten, ga dan naar drift.eur.nl Dit seizoen werd mede mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds. Verder dank aan: Maria Fraaije voor voice-over, Marius Kooij voor montage en muziek, Igno Notermans en Sophie Buchel voor redactiewerk, Mien Quartier en Katrien van de Sijpe voor al hun hulp met het ontwikkelen, Lieven Heeremans voor advies en alle collega’s van DRIFT voor steun & inspiratie.
#3: Van veeteelt naar vezelteelt – afbouw voor doorontwikkeling
16-11-2023
#3: Van veeteelt naar vezelteelt – afbouw voor doorontwikkeling
Kunnen wij het als maatschappij eens worden over wat moet stoppen of minder moet? En als dat kan, hoe gaan we dat dan doen? Over deze vragen gaat dit nieuwe seizoen.In de derde aflevering duiken we de landbouwtransitie in. Al decennia lang loopt de intensieve veehouderij tegen milieu-  en andere grenzen aan, maar blijft ze doorgroeien. En dan, zo’n 4 jaar geleden, wordt dankzij stikstofproblematiek afbouw ‘opeens’ onvermijdelijk. Onteigenen, halveren, verdwijnen.Waarom duurde het zo lang voordat afbouw serieus ter sprake kwam? En gezien je mensen niet kunt afbouwen, wat voor soort fundamentele verandering is er nodig in het landelijk gebied?Collega Sophie en ik spreken met Jan Versluis, een voormalig melkveehouder in het Groene Hart, die zijn pijlen heeft gericht op de gewassen zonnekroon en vezelhennep. Jan wil nu een breed verbond wil sluiten om met die planten heel veel goeds te doen voor de bodem, de biodiversiteit, en de circulaire economie.  Maar om dat voor elkaar te krijgen moeten er flink wat regels en ideeën worden afgebouwd. En er is een uitdaging: alleen afbouw, daar praat hij liever niet over. Dat wordt nog wat! Met reflectie van actie-onderzoeker Annelli Janssen. Handige linkjesPeople systematically overlook subtractive changes (Nature): https://www.nature.com/articles/s41586-021-03380-yPublicatie DRIFT 'Buiten de lijntjes kleuren voor duurzame landbouw': https://drift.eur.nl/nl/publicaties/buiten-de-lijntjes-kleuren-voor-duurzame-landbouw/Als jij ook aan de slag wilt met transities, of er gewoon meer over wilt weten, ga dan naar drift.eur.nl Dit seizoen werd mede mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds. Verder dank aan: Maria Fraaije voor voice-over, Marius Kooij voor montage en muziek, Igno Notermans en Sophie Buchel voor redactiewerk, Wouter van Noort die het werk van Leidy Klotz (weer) onder mijn aandacht bracht, Lieven Heeremans voor advies en alle collega’s van DRIFT voor steun & inspiratie.