על בואי הרוח

הלל➕

06-02-2022 • 24 min

הערכה חלופית בספרות על הספר בואי הרוח - ראיון עם ציפי הלמן - ביתו של משה פרקש הדמות הראשית בספר.

piano solo1

https://freesound.org/people/Timbre/sounds/112633/

Barroom Ballet by Kevin MacLeod

Link: https://filmmusic.io/song/3418-barroom-ballet

License: https://filmmusic.io/standard-license