סיפור קצר - בין השמשות 1.0

הלל➕

21-03-2023 • 10 min

לקריאת הסיפור:

https://docs.google.com/document/d/1P6swpdtUjqH_CRQ0kCC4FPo-EUbYUSX5tlceLgFFRI0/edit?usp=sharing