Laamu cattungu

AWR in Fula - Sawtu Tammunde

21-10-2020 • 29 min

Wakkati feere en ndon gudiina Allah ngam mangu ko'e meeden en laaran sappinol de Lamido Achab bee debbo muudum Jezabel