Vạch trần Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để trục lợi

TRITHUCVN's Podcast

11-06-2020 • 10 min

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có một lịch sử dài lợi dụng các cuộc khủng hoảng để gia tăng chủ nghĩa bá quyền chiến lược của mình. Chẳng hạn như trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba 1962, Trung Quốc đã xâm lược Ấn Độ trong khi Hoa Kỳ và Liên Xô bị xao nhãng. Phần thưởng chiến tranh của Trung Quốc: sáp nhập được lãnh thổ Aksai Chin của Ấn Độ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/the-gioi/vach-tran-trung-quoc-loi-dung-dai-dich-covid-19-de-truc-loi.html