מכירות להמונים - פרק 1 - פרק בכורה!

פרסום מאסיבי

12-10-2022 • 11 min

פרק הבכורה! בפרק הזה נדבר על הדרך שבאמצעותה ניתן למכור להמונים ובכמויות במקום ליחידים.

Você pode gostar

Os Sócios Podcast
Os Sócios Podcast
Grupo Primo
ECONOMISTA SINCERO
ECONOMISTA SINCERO
Charles Wicz
Stock Pickers
Stock Pickers
InfoMoney
Como Você Fez Isso?
Como Você Fez Isso?
Caio Carneiro e Fabi Sawaya
Reprograme Seu Cérebro Cast
Reprograme Seu Cérebro Cast
André Buric, fundador do BrainPower | A sua Academia Cerebral e criador do Método Reprograme Seu Cérebro
Paulo Vieira
Paulo Vieira
Paulo Vieira
Market Makers
Market Makers
Market Makers