‎اما من حالم بد می فهمی، هیچی هیچوقت بهتر نمیشه

Kaaallmmm

07-12-2023 • 28 min

خودآگاهی شاید اون اولین تلنگر باشه که من اجازه نمی دم اگر در آغوشی نبودم یا حتی بودم و نیازی درمن نادیده گرفته شد و  یا بلا گردان خشم و ترس و هیجان های دیگری بودم امروز هم خودم پرخاشگر نقش اول قصه ی زندگی ام باشم و همون تقدیر رو رقم بزنم. پس امروز که حالم خوب نیست انکارش نمی کنم ، اون چیزی که راحت و comfort zone این حال بد رو زندگی نمی کنم. در سخاوت  توان و سرعت خودم حرکت می کنم من همه ی این حال بد رو می بینم اما برای بهتر کردن خودم از کوچک ترین ها شروع می کنم  و دستاورد هر لحظه امو می بینم.

Você pode gostar

Autoconsciente Podcast
Autoconsciente Podcast
Regina Giannetti, B9
PodPeople
PodPeople
Dra. Ana Beatriz / PodPeople
MEDITAÇÃO GUIADA
MEDITAÇÃO GUIADA
Mariana Torres
Cartas de um Terapeuta
Cartas de um Terapeuta
Abrace Podcasts
Tudo é Cura
Tudo é Cura
Aline Sena
Eros Contos Eróticos
Eros Contos Eróticos
Eros Audio Stories
Psicologia Sincera
Psicologia Sincera
Ana Luiza Braz e Ana Theresa Cavalcanti
SEXLOG
SEXLOG
Pod360
Eu Falo, Você Goza!
Eu Falo, Você Goza!
Erika Oliveira
Musicas para Relaxar
Musicas para Relaxar
Músicas para Relaxar
Psicanálise de Boteco
Psicanálise de Boteco
Alexandre Patricio de Almeida
LEOMAN - Som de Chuva REAL super relaxante
LEOMAN - Som de Chuva REAL super relaxante
Som de Chuva REAL super relaxante para dormir em 5 minutos
Relaxing Music - Sleep Podcast
Relaxing Music - Sleep Podcast
The Mindset Meditation
Som de Chuva para dormir - 8hrs
Som de Chuva para dormir - 8hrs
Fabio Roberto Macchia
Jornada Mindset
Jornada Mindset
William Zanchet
Mentemania
Mentemania
Mentemania