Ouça sem anúncios

Hoitajapula-podcast

Tempore

Hoitajapula on sotealan sijaispalvelu Temporen (entinen Sarastia Rekry) tuottama podcast. Siinä etsitään vastauksia työvoiman saatavuusongelmiin erityisesti hoiva-alalla.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

read less
GovernoGoverno

Episódios

"Sote-alalla huonoa johtamista saatetaan sietää sillä varjolla, että työ on merkityksellistä"
26-04-2023
"Sote-alalla huonoa johtamista saatetaan sietää sillä varjolla, että työ on merkityksellistä"
Antti Harjuojan yritys NEXTMILE haluaa auttaa konkareita, työnantajia ja yhteiskuntia löytämään eläkkeelle jäämisen tuomat mahdollisuudet. Missiossa on yhtymäkohtia hoitajapulaan, sillä eläköityneet hoitajat ovat haluttua sote-työvoimaa ja yksi palanen hoitajapulan ratkaisuun.Podcastissa Antti Harjuoja pohtii Sarastia Rekryn Jaana Jantolan kanssa näitä teemoja:Sarastia Rekrylle konkarit ovat tärkeä ryhmä: keikkalaisista yhdeksän prosenttia on yli 63-vuotiaita ja yli 55-vuotiaat ovat suhteellisesti kaikkein aktiivisimpia keikkalaisia.Uusimmassa Hoitajapula-podcastin osassa on tärkeää asiaa kaikille, jotka lähestyvät eläkeikää, tai joilla on työpaikoilla konkari-ikäisiä työntekijöitä:Uudet valmistuvat eivät olekaan enää samasta muotista kuin aiemmin. He haluavat vaikuttaa esimerkiksi työaikoihinsa enemmän, ja nämä muutokset on otettava huomioon. Konkarit eivät ole nuorempien jarru tai este saada työpaikkaa. Monimuotoisuus iänkin puolesta on rikkaus, ja urien jatkosta päätetään johdossa.Yritysten johtajien on tärkeää ymmärtää työntekijöidensä erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet, jotta urien jatkuminen yrityksessä on mahdollista.Asenteelliset vääristymät voivat olla vaikeita muuttaa, mutta yritykset voivat tehdä tietoisen päätöksen edistää urien jatkumista ja monimuotoisuutta.Konkareiden on tärkeää pysyä ajan tasalla uusista teknologioista ja työskentelytavoista, jotta he voivat säilyttää työmarkkina-arvonsa.Uudet ja vanhat työntekijät voivat oppia toisiltaan, joten eri ikäryhmien sekoittaminen tiimeissä voi olla hyödyllistä.Urasi ei välttämättä pääty eläkkeelle jäädessäsi, vaan se voi jatkua uusissa muodoissa. Konkarivaiheessa olevien työntekijöiden kannattaa harkita uusia mahdollisuuksia, kuten yrittäjyyttä. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
"Työntekijöille on tarjottava osallistuvuuden kokemus ja vaikutusmahdollisuudet työhönsä"
19-04-2023
"Työntekijöille on tarjottava osallistuvuuden kokemus ja vaikutusmahdollisuudet työhönsä"
Tällä kertaa Hoitajapula-podcastissa puhutaan työvoiman saatavuudesta hyvinvointialueen näkökulmasta. Vieraana on Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Oma Hämeen henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen.Keskustelussa Sarastia Rekryn toimitusjohtaja Jaana Jantolan kanssa esille nousee tällaisia teemoja ja kehitysajatuksia:Organisaatioiden kulttuurien yhteenliittyminen vaikuttaa hyvinvointialueen kulttuuriin.Sote-toimintaympäristössä on haasteita työvoiman saatavuudessa, houkuttelevuudessa ja pitovoimassa.Ammattiryhmäkohtaiset säädökset ja mitoitukset voivat aiheuttaa eriarvoisuutta ja joustamattomuutta.Työnantajakokemuksessa ja vaikutusmahdollisuuksissa on kehitettävää.Alueellinen saatavuus ja palkkaharmonisaatio ovat erityisiä kysymyksiä reuna-alueilla. Esille nousee jopa kerran jo kuopatut syrjäseutulisät.Työvoiman pirstaloituminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja asiakaslähtöistä palvelua.Työvuorojen ajat ja sijoittumiset ovat olleet jäykkiä ja eivät aina vastaa palveluntarjontaa.Työnjakoa ja asiakaslähtöisyyttä on kehitettävä sote-toimintaympäristössä.Tarvitaan vapaaehtoisia kannustimia, leveitä hartioita ja työnantajakohtaisia kehittämistoimia.Työolosuhteet on pidettävä sellaisina, että työntekijät voivat säilyttää ammattiylpeytensä ja osallistua kehittämiseen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
"Työsuhteiden kestot ovat lyhenemään päin ja se haastaa meitä työnantajana"
12-04-2023
"Työsuhteiden kestot ovat lyhenemään päin ja se haastaa meitä työnantajana"
Hoitajapula-podcastissa keskustellaan sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuuden haasteista. Tämänkertainen vieraamme on Rinnekotien liiketoimintajohtaja Leila Rutanen. Työsuhteet ovat lyhenemään päin, nuoret eivät halua sitoutua pitkäaikaisiin työpaikkoihin, ja sote-alan henkilöstöstä kilpailevat muut alat, jotka kärsivät myös työvoimapulasta. Henkilöstövuokrausyritykset ovat houkutelleet osan työntekijöistä erityisiin työsuhdetyyppeihin, mikä on lisännyt lähtövaihtuvuutta ja vaikeuttanut sote-alan työnantajien rekrytointia.Podcastissa käydään läpi, miten sote-alan työnantajat voisivat parantaa tilannetta. Tärkeitä toimia ovat henkilöstön perehdytys, koulutus, esihenkilötyö ja oikeudenmukaiset palkkaukset. Henkilöstövuokraus voi olla tarpeellinen keino täydentää sote-alan työvoimaa, mutta sen käyttö tulee tehdä vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.Podcastissa korostetaan myös yhdessä tekemistä ja avointa viestintää henkilöstön kanssa, mikä voi vahvistaa sote-alan työnantajien mainetta ja houkuttelevuutta. Työvoiman saatavuuden parantamiseksi tarvitaan monipuolisia ja pitkäjänteisiä toimia, kuten koulutuspolitiikan uudistamista, palveluiden hankinnan kehittämistä ja kansainvälisen rekrytoinnin edistämistä. Kaikki työ vaatii arvostusta ja asianmukaista palkkausta.Studiossa Leila Rutasen kanssa on Sarastia Rekryn toimitusjohtaja Jaana Jantola.Muista myös toinen podcast-sarjamme, Keikkatarinoita. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
”Yksittäiset ratkaisut eivät riitä, tarvitsemme kuuden kohdan kansallisen strategian työvoimapulan poistamiseksi”
04-04-2023
”Yksittäiset ratkaisut eivät riitä, tarvitsemme kuuden kohdan kansallisen strategian työvoimapulan poistamiseksi”
Uuden Hoitajapula-podcastin ensimmäinen vieras on Kevan entinen toimitusjohtaja, ja entinen kansanedustaja, maaneuvos Timo Kietäväinen. Kietäväisen kanssa studiossa keskustelee podcastin juontaja, Sarastia Rekryn toimitusjohtaja Jaana Jantola.Hoitajapula on sotealan henkilöstövuokrausyritys Sarastia Rekryn tuottama podcast. Siinä etsitään vastauksia työvoiman saatavuusongelmiin erityisesti hoiva-alalla.Ensimmäisessä osassa mm. seuraavat aiheet:Sotealan työvoimahaasteet ja hoitajapula Suomessa. Maahanmuuton vaikutukset työmarkkinoihin ja se, miten maahanmuuttajat voivat auttaa työvoimapulaa.Työssäjaksamisen tärkeys ja miten työntekijöitä voisi auttaa pysymään töissä pidempään.Osatyökykyisten ja eläkeläisten rooli työvoimapulassa ja miten heidän työllistymistään voisi edistää.Kuuden kohdan lista, joka sisältää toimenpiteitä hoitajapulan ratkaisemiseksi. Lista sisältää muun muassa maahanmuuton edistämisen, työssäjaksamisen parantamisen ja uusien ratkaisujen löytämisen.Tehtävänimikeskaalan riittävyys sotealalla ja miten avustavan henkilökunnan vähentäminen on ollut paha virhe.Eläkkeellä olevien halukkuus osallistua enemmän työelämään ja miten asenteissa ja verotuksessa on parannettavaa tällä alueella.Kuuntele myös Sarastia Rekryn Keikkatarinoita-podcastia. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.