Khám phá nhà thờ Mằng Lăng - nơi chứng đạo Chân phước Anrê

Du lịch Phú Yên

20-08-2023 • 5 min

Nhà thờ Mằng Lăng là một nhà thờ Công giáo nằm trên địa phận xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là nhà thờ thuộc Giáo xứ Mằng Lăng, là nơi sinh của Chân phước Anrê Phú Yên, một trong những vị tử đạo bổn mạng của giới trẻ Công giáo. Cùng với Đá Đĩa Beach House khám phá những câu chuyện kỳ thú về nhà thờ Mằng Lăng.