Spinsel 9 - God de Zoon

Vrome Praatjes

28-10-2023 • 58 min

Deze week vervolgen wij ons drie-eenheid-drieluik met de vleeswording vanuit de triniteit, God de Zoon. Wij pluizen de gehele geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel uit, filosoferen over de eventuele poepluiers van Jezus en ontdekken dat wij misschien ook wel een beetje tollenaar en prostituee zijn. Dit waren, zijn en worden, Vrome Praatjes.