LISTRE - ALM003 - Lokalsamfunnet, egen rolle som lege

LISTRE

07-01-2022 • 5 min

Selvstendig kunne reflektere over hvordan egen rolle som lege påvirker lokalsamfunnet og blir påvirket av lokalsamfunnet.

Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for hvordan læringsmålene skal tolkes, men skal bidra til refleksjon rundt læringsmålene i allmennmedisin.