قسمت۷- بازگشت به قزوین

Tahereh Ghorratol Eeyn | پادکست طاهره قره‌العین

25-07-2023 • 16 min

سرانجام قره‌العین و اصحاب حضرت باب قصد عزیمت به قزوین نمودند. در بازگشت به قزوین، برادران قره‌العین به علاوه چند تن از زنان و خویشان طاهره و گروهی از اصحاب باوفای حضرت باب، همراه قره‌العین بودند. قره‌العین امر فرمود که چند تن از اصحاب عرب، هم‌چون شیخ سلطان کربلایی، شیخ محمد شِبل بغدادی و فرزندش آقا محمد مصطفی به عراق عرب مراجعت کنند. جمعی را نیز بعدا در قزوین، امر به مراجعت عراق کرد.

Você pode gostar

História FM
História FM
Leitura ObrigaHISTÓRIA
História em Meia Hora
História em Meia Hora
Educação em Meia Hora
Buenas Ideias
Buenas Ideias
Eduardo Bueno
História pros brother
História pros brother
AGÊNCIA DE PODCAST
projeto Querino
projeto Querino
Tiago Rogero e Rádio Novelo
Eu tava lá
Eu tava lá
Braian Rizzo
ASSOMBRAÇÃO
ASSOMBRAÇÃO
Levy Palomo
Estação Brasil
Estação Brasil
Estação Brasil
History Extra podcast
History Extra podcast
Immediate Media
Geopizza
Geopizza
Geopizza
projeto Querino
projeto Querino
Tiago Rogero e Rádio Novelo
Estudo bíblico
Estudo bíblico
Josi Paula