برق از چی درست شده؟

چی؟کجا؟چرا؟

25-05-2024 • 25 min

برای حمایت از داروگ روی لینک زیر کلیک کنید:

حمایت از داروگ


برای دیدن متن این قسمت روی لینک زیر کلیک کنید:

برق از چی درست شده


برای ارسال صدا، همکاری و اسپانسری روی لینک زیر کلیک کنید:

مجموعه‌ی داروگ
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.