سوال‌های دایناسوری با عرفان خسروی

چی؟کجا؟چرا؟

24-02-2024 • 33 min

در این قسمت به این سوال‌ها جواب می‌دیم:

هانا: می‌خواستم بگم دایناسورها اول اول اولش بال داشتن.

سهند: چندتا دندون دایناسور داره؟ من نمی‌دونم چندتا دندون دایناسور داره؟

ماهور: من می‌خواستم بپرسم دایناسورها چند روز زنده بودن. چند روز پیش بودن؟

فاطمه: چرا دیگه دایناسورها نیستن؟

حامی: اولین دانشمندی که تیرکس رو کشف کرد کی بود؟

آرمان: چرا زرافه‌ها و دایناسورها گردناشون دراز شده؟ با این گردنای دراز چطوری غذا می‌خوردن؟

برای ارسال سوال سایت ما مراجعه کنین:

whatwherewhykids.com


پادکست سوال‌های یهویی با آقای پی رو از اینجا پیدا کنید:

darwagkids.comHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.