وزن آسمون چقدره؟

چی؟کجا؟چرا؟

02-12-2023 • 19 min

در این قسمت چی؟ کجا؟ چرا؟ به این پرسش‌ها پاسخ می‌دیم:

وزن کل هوای دور زمین چقدره؟

مرز آسمان و فضا کجاست؟

تئودور کارمان کی بود؟

چرا آسمان در روز آبیه؟

چرا آسمان موقع غروب آفتاب قرمز و نارنجی می‌شه؟

برای چی مرز آسمان رو حساب کردن؟

هوا از چه گازهایی تشکیل شده؟

مولکول‌ها چی هستند؟

مولکول‌های هوا چی هستند؟

وزن هوایی که روی یک سانتیمتر از سطح زمین وارد می‌شه چقدره؟

وزن هوایی که روی هر آدم وارد می‌شه چقدره؟

تعادل هوایی چیه؟


مطلب سایت موزه سلطنتی گرینویچ درباره سوال کارمانوبسایت ما جهت ارسال سوال و تماس با ما


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.