قصه‌ی عاشقانه‌ی گل‌ها چیه؟ پرده‌ی اول

چی؟کجا؟چرا؟

03-02-2024 • 20 min

در قسمت جدید چی؟کجا؟چرا؟ به این سوال‌ها جواب می‌دیم:

زنبورهای عسل زمستونا چی کار می‌کنن؟

وظیفه‌ی زنبورهای عسل چیه؟

درخت‌ها چطوری تولید مثل می‌کنن؟

زنبورها چطوری به گیاها برای تولید مثل کمک می‌کنن؟

چرا درخت‌ها و گل‌ها سعی می‌کنن با گیاهای دیگه تولید مثل بکنن؟

گل‌ها چه نقشی رو در گیاه بازی می‌کنن؟

قسمت نر گل‌ها اسمش چیه؟

قسمت ماده‌ی گل اسمش چیه؟

درخت‌های خرما چه جنس‌هایی دارن؟

باکتری‌ها چطوری تولید مثل می‌کنن؟

برای ارسال صداهای بچه‌ها به سایت ما مراجعه کنین

https://whatwherewhykids.com/


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.