چرا عصبانی می‌شیم؟

چی؟کجا؟چرا؟

09-12-2023 • 17 min

در این قسمت «چی؟ کجا؟ چرا؟» به این سوال‌ها جواب می‌دیم:

وقتی عصبانی می‌شیم تو بدنمون چه اتفاقی می‌افته؟

همه‌ی عصبانیت‌ها مثل هم هستند؟

حیوانات هم عصبانی می‌شن؟

عصبانیت خوب هم داریم؟

وقتی عصبانی شدیم چی‌ کار کنیم؟


ارسال سوال


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.