قصه‌ی عاشقانه گل‌ها چیه؟ پرده‌ی دوم

چی؟کجا؟چرا؟

10-02-2024 • 17 min

در این قسمت از پادکست چی؟ کجا؟ چرا؟ به این سوال‌ها جواب می‌دیم:

وسیله‌ی دفاعی زنبورها چیه و اگه ازش استفاده کنن چه اتفاقی برای زنبورهای میفته؟

درخت‌ها و گیاه‌ها چطوری با هم حرف می‌زنن؟

درخت‌ها و گل‌ها چطوری شکوفه می‌زنن؟

گل‌ها و گیاه‌ها چطوری برگ در میارن؟

دونه‌ی گیاه چطوری رشد می‌کنه؟

سلول‌های بنیادی چه سلول‌هایی هستن؟

چه چیزی باعث سبزی برگ درخت‌ها می‌شه؟

درخت‌ها چطوری غذا درست می‌کنن؟

چرا توی پاییز و زسمتون برگ‌ها زرد و نارنجی می‌شن؟


برای ارسال سوال به سایت چی؟ کجا؟ چرا؟ مراجعه کنین

whatwherewhykids.com


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.