کدوم شهر اول درست شد؟قسمت اول

چی؟کجا؟چرا؟

23-12-2023 • 15 min

دراین قسمت از چی؟ کجا؟ چرا؟ به این سوال‌ها پاسخ می‌دیم:

چرا آدم‌ها اولین شهرها رو کنار رودخونه‌ها می‌ساختند؟

تمدن یعنی چی؟

به کدوم منطقه می‌گیم مزو آمریکا؟

مردم اولمک چند سال پیش زندگی می‌کردن؟

چرا مردم اولمک چی می‌پرستیدن؟

مردم اولمک چی می‌کاشتند؟

بازرگان‌ها چه کسانی هستند؟


برای دریافت متن کامل این قسمت و یا ارسال سوال‌ها و کشف‌های بچه‌ها به سایت ما مراجعه کنید:

whatwherewhykids.com


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.