ماجرای آدامس چیه؟

چی؟کجا؟چرا؟

13-04-2024 • 21 min

در این قسمت از پادکست چی؟کجا؟چرا؟ به این سوال‌ها جواب می‌دیم:

آفتاب‌پرست شکاره یا شکارچی؟

آفتاب‌پرست چی شکار می‌کنه؟

آدم‌ها از کی آدامس‌ می‌خورن؟

آدامس‌های قدیم از چی درست می‌شد؟

صمغ چیه؟

چیکل چیه؟

تو ایران صمغ چه درخت‌هایی رو به عنوان آدامس استفاده می‌کردن؟

اسم صمغ‌هایی که ایرانی‌ها می‌خوردن چیه؟

اولین آدامس بسته‌بندی رو کی درست کرد؟

اولین آدامس مزه‌دار رو کی درست کرد؟

اولین آدامس بادکنکی رو کی درست کرد؟

آدامس‌های کارخونه‌ای چطور درست می‌شه؟


برای ارسال صدا کلیک کنین:

سایت داروگمتن پادکست رو از لینک زیر می‌تونین بشنوین:


ماجرای آدامس چیه؟

Music by Den from Pixabay


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.