چرا خورشید در هوا معلق است؟قسمت اول

چی؟کجا؟چرا؟

13-01-2024 • 17 min

در این قسمت از پادکست چی؟کجا؟چرا؟ به این سوال‌ها پاسخ می‌دیم:

بطلمیوس کی‌ بوده؟

کپرنیک کی بوده؟

خواجه نصیر الدین طوسی و گالیله برای چه زمانی بودن؟

نظر بطلمیوس و کپرنیک درباره‌ی مرکز جهان چی بوده؟

آیا جهان هستی مرکز یا لبه داره؟

چرا اشتباهه که آسمون رو اتمسفر دور زمین در نظر بگیریم؟

معلق بودن یعنی چی؟

تو زبون اسپانیایی خورشید مرده یا زن؟

خورشید چطور ستاره‌ایه؟

نام سیاره‌های منظومه شمسی چیه؟

چطور ستاره‌هایی از خورشید کوچیک‌ترن؟

چطو ستاره‌هایی از خورشید بزرگ‌ترن؟

نور ماه از کجا میاد؟


برای ارسال سوال به سایت ما مراجعه کنین

whatwherewhykids.com


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.