הצד של הטובים - תוכנית מספר 16

The zets's Podcast

12-04-2021 • 32 min

האם בקשתו של חבר כנסת בישראל שלא לשבת ליד נשים היא לגיטימית? האם בשם הסובלנות יש להכיל את הבקשה, כפי שסבור ביני אשכנזי, או שמדובר בחותמת כשרות לעוולה שאין לה מקום בכנסת ישראל, כפי שטוענת ליאת ברטוב-שדה?