38 - Livin' on a Prayer

קפיצת גדילה

28-10-2021 • 29 min

מיקה חזרה! לרגל המאורע לירלרנו לעומק על העדר האמפתיה לבני זוג חולים, למה לקורטני וטראוויס אין את הבעיות האלה, מה יש למיקה בבטן, ואיך מלבישים את זה בכלל?

האינסטה שלנו