Ouça sem anúncios

بسکتبال از کجا اومده

SearchinP پادکست فارسی

30-12-2022 • 7 min

از خیلی قدیم تر ورزشهایی که شباهت زیادی به بسکتبال امروز داشته انجام میشده. مثل اقوام مایا در آمریکای قدیم . بسکتبال به شکل امروزش اما توسط جیمز اسمیت ابداع شد و به مرور قوانینی بهش اضافه شد تا به شکل مدرن تری درومد و چیزی شد که امروزه میشناسیم .

منبع رو در پیج اینستا میزارم : https://www.instagram.com/p/CgkUQC0j4sy/Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.