Hướng dẫn sử dụng sàn giao dịch Binance

Sàn Binance

04-12-2022 • 6 min

Binance là sàn giao dịch tiền mã hóa được Changpeng Zhao thành lập vào năm 2017 tại Trung Quốc. Hiện tại thì Binance có hơn 1000 cặp giao dịch: Một con số khổng lồ đáng ngưỡng mộ. Hầu hết những Altcoin mà các bạn muốn giao dịch đều có trên sàn Binance.

Você pode gostar

Café com Deus
Café com Deus
RTM Brasil
Terapia Sonora Sound Therapy
Terapia Sonora Sound Therapy
QUENEDI DE SOUZA MARQUES SANTOS
vinte mil léguas
vinte mil léguas
Livraria Megafauna
Ilustríssima Conversa
Ilustríssima Conversa
Folha de S.Paulo
Daria um livro
Daria um livro
Pedro Pacífico
Ler Antes de Morrer
Ler Antes de Morrer
Isabella Lubrano
Audiolivros da Dani
Audiolivros da Dani
Daniela Manger
Top Audiolivros Resumos
Top Audiolivros Resumos
Top Audiolivros Resumos
451 MHz
451 MHz
Quatro cinco um
Copan: edifício em movimento
Copan: edifício em movimento
Pivô e Livraria Megafauna
A Bíblia Em Áudio
A Bíblia Em Áudio
Viviane Austin
Edições Vida Nova
Edições Vida Nova
Edições Vida Nova